Dnes je 18.02.2019

Hlavné Menu

Úvod
Alarmy
Kamery

Kto je online?

Newsflash

   Úvod
INFO PDF Tlačiť Email

V zmysle platnej legislatívy je prevádzkovateľ EZS ( alarmu), povinný viesť prevádzkovú knihu EZS a vykonávať periodické kontroly funkčnosti a viesť o tom záznam v prevádzkovej knihe EZS a zabezpečovať odborné prehliadky EZS odbornou firmou minimálne raz za 12 mesiacov o čom odborná firma vykoná zápis do knihy EZS. Naša spoločnosť vykonáva odborné ročné prehliadky EZS ( alarmu) a vykonáva o tom zápis do prevádzkovej knihy EZS

Vzor protokolu o vykonaní periodických funkčných skúšok EZS :

http://www.kamery-sk.sk/images//protokol%20f.sk.pdf

 
Ďalšia >