Dnes je 18.02.2019

Hlavné Menu

Úvod
Alarmy
Kamery

Kto je online?

Newsflash

   Úvod
Navrh EZS PDF Tlačiť Email

Elektronické zabezpečovacie systémy
(
EZS) v súčasnosti cenovo omnoho viac prístupnejšie,ako sa veľa ľudí domnieva.
Cenovo sú porovnateľné s niektorými bežnými elektrickými spotrebičmi
vo vašej domácnosti a zároveň si treba uvedomiť, že ich úlohou je chrániť Váš majetok
(byt, dom, firemné priestory, chata, atď.) v rádovo vyšších hodnotách.Zariadenia EZS slúžia na:

1. ochranu pred nežiadúcimi narušiteľmi vášho bytu, rodinného domu, kancelárie, garáže
2. signalizáciu nebezpečenstva v chránenom objekte
3. okamžité informovanie o nežiadúcom vniknutí do objektu
4. oznámenie poplachovej správy majiteľovi objektu prípadne inému subjektu

5 . zabezpečenie funkčnosti aj pri výpadku elektrickej energie

Výhody bezdrôtových systémov sú nepopierateľné.
Samotná inštalácia takéhoto systémuje veľmi čistá (s minimom vŕtania a sekania)
a tiež aj rýchla (to znamená, že aj lacnejšia).Výsledný vzhľad interiéru nie je narušený
žiadnymi inštalačnými lištami alebo káblami.
Systém je zároveň veľmi rýchlo a jednoducho rozšíriteľný o ďalšie detektory a tiež aj
jednoducho odinštalovateľný (v prípade sťahovania alebo zmene firemných priestorov).
Samo testujúce funkcie všetkých komponentov bezdrôtového systému upozornia na prípadnú
poruchu alebo potreby výmeny batérii.

Často kladená požiadavka zákazníkov (najlacnejšia možnosť) býva stráženie
len vytipovanýchkľúčových priestorov (napr. hlavný vstup, miestnosť s trezorom
alebo pokladňou,garáž,skladové priestory, miestnosti s hlavnými technológiami,
priestory so správou osobnýcha iných dôverných údajov, atď.)
pomocou detektorov reagujúcich na pohyb (PIR detektory)a strážiť magnetickými kontaktmi hlavné vstupy.

Vyvolaný poplach môže byť na základe svojej priority systémom vyhodnotený
a smerovaný na vnútornú alebo vonkajšiu sirénu (slúži na odplašenie nepovolanej osoby zo strážených priestorov
a upozornenie o takomto poplachu okoloidúcich alebo susedov) prípadne na telefónny alebo
GSM komunikátor (zavolá alebo odošle SMS na mobilný telefón konkrétnej osoby)
alebo je o takomto poplachu pripravený informovať ďalšie zariadenie ako je PCO.
Systém je možné diaľkovo ovládať pomocou telefónnej linky, mobilného telefónu alebo
pomocou SMS.Zároveň vďaka automatizácii je možné takouto formou na diaľku zapínať
a vypínať aj iné zariadeniaako napríklad kúrenie (napr. vyhriať si takto chatku pred príchodom),
svetlo, polievanie záhradky,vyhriatie sauny atď..


 

LEGENDA


6 - ŽILOVÝ
KÁBEL

KLÁVESNICA

ÚSTREDŇA

VONKAJŠIA
SIRÉNA

VNÚTORNÁ
SIRÉNA

SNÍMAČ POHYBU

Infrapasívne snímače pohybu tzv. PIR alebo duálne PIR/PIR pre ťažšie podmienky so zvýšenou odolnosťou proti falošným poplachom na základe analýzy teplôt v miestnosti detekujú pohyb osôb v priestore. Duálne v kombinácii PIR/MW (mikrovlna) sa používajú v klimatizovaných priestoroch.

 

Požiadavky na EZS je nevyhnutné stanoviť už pri realizácii hrubej stavby,
v našom prípade ide o rodinný dom:

  1. Objekt rodinného domu bude rozdelený na dva samostatné bloky, podsystémy...
  2. (garáž + obytná časť domu)
  3. V obytnej časti je požiadavka čiastočného zabezpečenia, tzv. stráženie časti podsystému
  4. za prítomnosti majiteľa domu (prízemie domu je strážené, keď sa obyvatelia zdržujú na poschodí,
  5. napríklad počas nočného spánku)
  6. Lokálna signalizácia poplachu vnútornou a vonkajšou sirénou
  7. Prenos poplachu po telefónnej linke, na mobilné telefóny majiteľa objeku
  8. (v objekte bude inštalovaná pevná telefónna linka)
  9. V objekte bude inštalovaný drôtový zabezpečovací systém

V čase, keď sa v objekte začínajú inštalovať elektrické rozvody, je najjednoduchšie
pristúpiťk realizácii kabeláže pre EZS. Už v tomto čase, by mal budúci užívateľ domu vedieť,
aké bude dispozičné riešenie vnútorných priestorov, t.j. rozmiestnenie nábytku, závesov a žalúzii,
klimatizačných jednotiek atď... Na základe týchto informácii môžeme pristúpiť k rozmiestneniu prvkov
EZS. Pokiaľ stavebník nezrealizuje kabelážne práce pred omietnutím objektu, musí rátať
so zvýšenými nákladmi na realizáciu kabeláže, prípadne v budúcnosti môže pristúpiť

k realizácii bezdrôtového EZS.

Odporúčame do popredia realizáciu drôtového systému. Nezabudnite na správne
načasovanie kabelážnych prác, ešte pred omietkami a maľovkou.
Osaďte zabezpečovací systém ešte pred týmito stavebnými krokmi,
zamedzíte tým krádeži týchto zariadení.


6 - ŽILOVÝ
KÁBEL

ELAN 6x0,22T .....cena S DPH za jeden meter cca 3,-SK

SYKFY 3x2x0,5 ...cena S DPH za jeden meter cca 3,3,-EUR

FTP 8 žil.kábel..... cena S DPH za jeden meter cca 4,5,-EUR

Ceny pre iné typy budov sa môžu líšiť smerom nahor alebo nadol, podľa typu a rozsahu prác a použitého materiálu.
Pre kabeláž sa používajú špeciálne lankové káble, najčastejšie 6 žilové, ktoré vyhovujú pre väčšinu zabezpečovacích
systémov. Niektoré firmy si v poslednom čase zaužívali používavanie twistovaných káblov rady FTP pre tienené PC
kabelážne systémy, prípadne káble rady SYKFY 3x2x0,5 používané v spojovacej technike. V našom vzorovom
dome je kabeláž realizovaná 6 žilovým káblom, pričom od ústredne EZS ku každému prvku EZS je "ťahaný"
6 žilový kábel. Nesmiete zabudnúť na prívod telefónnej linky JTS (pevnej linky). Po úspešnom zrealizovaní kabeláže
EZS sa môže pristúpiť k samotnému osadeniu prvkov EZS. V dnešnej dobe si stavebníci pochvaľujú možnosť
zabezpečenia samotnej stavby v ešte nedokončenom stave, podmienkou je ale aby boli osadené okná a vchodové dvere.
Otvory v stenách budovy, okolo okien a dverí, musia byť utesnené. Vtedy môže stavebník osadiť aspoň niekoľko
pohybových snímačov vo vnútriobjektu, ktoré mu ochránia miesta kde má uskladnený stavebný materiál. V tomto
čase väčšinou nebýva ukončená realizácia elektrických rozvodov na stavbe, preto treba pre takto zabezpečený
ystém navrhovať záložný akumulátor s väčšou kapacitou, aspoň 26 Ah,
pre prípad výpadku pracovného elektrického prúdu.
P re prenos poplachovej správy na mobilnú telefónnu stanicu stavebníka treba zvoliť zariadenie, ktoré umožňuje
posielať poplachovú správu cez GSM sieť. V takto zabezpečenom dome musí stavebník rátať s možným
poškodením techniky, hlavne klávesnice nešetrnou obsluhou stavebných majstrov...
Presuňme sa v čase a predstavme si , že stavba vnútorných priestorov finišuje, je vymaľované...
Toto je správny čas na konečné osadenie EZS. V nasledujúcich riadkoch vás poinformujeme o
cenách jednotlivých prvkov pre drôtový systém. Pri výbere jednotlivých prvkov EZS musíme zvážiť
v akých priestoroch jednotlivé prvky budú pracovať.

Ovládacie klávesnice
Jadrom poplachového systému narušenia (PSN) je centrála s ovládacou klávesnicou. Len ľahko ovládateľný
bezpečnostný systém ja efektívny, preto výberu ovládacej klávesnice treba venovať veľkú pozornosť.
Klávesnice môžu byť vybavené LED indikáciou alebo LCD displejom. V obytných priestoroch doporučujeme aplikáciu
LCD klávesnice, nakoľko táto nám jednoducho umožní listovať v pamäti udalostí. Ostatné vlastnosti klávesnice
sú zväčša zhodné ako LED, pričom tento typ doporučujeme do garáže, prípadne ako doplnkovú na poschodie
(nižšia cena).


KLÁVESNICA

so signalizáciou LED, cena S DPH za ks od 23,-EUR

s LCD diplejom, cena S DPH za ks od 55,-EUR

Poplachové centrály
Systém môže chrániť jednu alebo viac samostatných oblastí, v našom prípade obytnú časť domu a garáž.
Ak plánujete v budúcnosti prístavbu so samostatným vchodom, stavbu záhradného domčeka prípadne
ďaľšieho objektu doporučujeme túto možnosť zvážiť pri základnom návrhu centrály EZS s väčším počtom
chránených slučiek a samostatne ovládaných častí. Týmto zabezpečíte jednoduchú možnosť rozšírenia systému.


ÚSTREDŇA

4 zóny / 1 podsystém, cena S DPH za ks od 50,-EUR

6 zón / 2 podsystémy, cena S DPH za ks od 65,-EUR

8-64 zón / 8 podsyst., cena S DPH za ks od 85,-EUR

trafonapájač pre syst., cena S DPH za ks od 5,-EUR

akumulátor pre systém, cena S DPH za ks od 10,-EUR

Pohybové detektory.
Na spoľahlivosť systému proti falošným poplachom majú najväčší vplyv snímače a ich umiestnenie.
V bežných miestnostiach spoľahlivo vyhovejú bežné snímače PIR. V garážových priestoroch, kotolni,
pivniciach atď. doporučujeme inštaláciu duálnych PIR/PIR alebo PIR/MW snímačov.
V klimatizovaných miestnostiach doporučujeme aplikáciu duálnych PIR/MW snímačov,
ktoré spoľahlivo odfiltrujú falošné poplachy.


POHYBOVÝ
SNÍMAČ

pohybový PIR snímač, cena S DPH za ks od 15,-EUR

 

duálny PIR/PIR snímač, cena S DPH za ks od 30,-EUR

duálny PIR/MW snímač, cena S DPH za ks od 40,-EUR

 

 

Magnetické snímače a detektory trieštenia skla

V miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú veľké presklené plochy (okná, balkóny, atď.)
doporučujeme aplikáciu detektorov rozbitia skla. Detektory rozbitia skla a magnetické snímače
spoľahlivo dokážu zabezpečiť základnú plášťovú ochranu objektu


MAGNETICKÝ
SNÍMAČ

magnetický kontakt, cena S DPH za ks od 3,-EUR


DETEKTOR
ROZBITIA
SKLA

snímač rozbitia skla, cena S DPH za ks od 25,-EUR

Požiarne a plynové detektory
Pred nebezpečenstvom požiaru vás dokážu spoľahlivo ochrániť požiarne snímače, tieto detekujú zvýšený
výskyt dymu v miestnosti. Pokiaľ sa na kúrenie a varenie používa plyn, aplikáciou detektora úniku plynu
dokážete lokalizovať prítomnosť zdraviu škodlivých plynov. Oba snímače signalizujú nebezpečenstvo
zabudovanou sirénkou a zároveň dokážu aktivovať EZS.


DETEKTOR
ÚNIKU PLYNU

snímač plynu pre EZS, cena S DPH za ks od 33,-EUR

univerzálny 230V verzia, cena S DPH za ks 30,-EUR


POŽIARNY
SNÍMAČ

požiarny sním.pre EZS, cena S DPH za ks od 20,-EUR

autonómna 9V verzia, cena S DPH za ks od 15,-EUR

Poplachové sirény
Vonkajšie oplachové sirény s blikačom akusticky aopticky signalizujú prítomnosť neoprávnenej osoby v
stráženom objekte. Majú za úlohu v prípade poplachu prilákať pozornosť susedov alebo okoloidúcich.
Sirény obsahujú vlastný záložný akumulátor, a majú dva vonkajšie kryty (dvojité opláštenie).
Doporučujeme miestu pre umiestnenie vonkajšej sirény venovať veľkú pozornosť, pretože
je umiestnená vonku môže byť ľahko zraniteľná. Preto treba sirénu umiestniť do vyšších partii fasády,
ale na dobre viditeľné miesto (blikač).
Vnútorné sirény majú za úlohu svojím "jačavím" zvukom vyplašiť páchateľa.


VONKAJŠIA
SIRÉNA

nezálohovaná, cena S DPH za ks od 15,-EUR

nezálohovaná s blikačom, cena S DPH za ks od 30,-EUR

zálohovaná s blikačom, cena S DPH za ks od 40,-EUR

akumulátor pre sirénu, cena S DPH za ks od 10,-EUR


VNÚTORNÁ
SIRÉNA

bez blikača, cena S DPH za ks od 6,-EUR

s blikačom, cena S DPH za ks od 10,-EUR

Telefónne komunikátory a GSM
Automatické komunikátory umožňujú prenos poplachovej správy po telefónnej linke v dátovej forme
(pult centrálnej ochrany) alebo hlasovej forme na vopred predvolené telefónne čísla staníc.
Tam kde nie je zavedená pevná telefónna linka na prenos poplachovej správy je možné využiť
GSM sieť. Na prenos poplachovej správy v sieti GSM je možné použiť GSM bránu alebo GSM pager.


TELEFÓNNY
KOMUNIKÁTOR

komunikácia cez pevnú linku, cena s DPH za ks od 65,-EUR

komunikácia cez GSM, cena s DPH za ks od 100,-EUR

 


PRÍSLUŠENSTVO

akumulátor pre sirénu, cena S DPH za ks od 10,-EUR

akumulátor pre systém, cena S DPH za ks od 15,-EUR

 
Úlohou týchto predchádzajúcich informácii bolo uľahčiť vám orientáciu pri návrhu drôtového
zabezpečovacieho systému pre vaše obydlie, obchod, kanceláriu, atď..

V prípade, keď ste v objekte zabudli zrealizovať kabelážne práce, alebo z
nejakých dôvodov nie je možné kabeláž urobiť, neváhajte a napíšte nám.
My vám radi poskytneme naše odborné rady a odpovede ohľadne:

Bezdrôtového zabezpečovacieho systému

 
< Predchádzajúca